website van Marlou Kursten Kunstbemiddeling

Toespraak van Jelle de Gruyter


Toespraak van Jelle de Gruyter
Wageningen 03-11-2007

Goedenmiddag beste kunstvrienden,

Welkom bij de presentatie van de elfde kunstagenda (Ja, voor het geval u de aangeklede presentatie met Dick Menthol van VPRO’s Schepperdeschep vorig jaar gemist heeft: dat was de tiende).

De volgorde der dingen vanmiddag.

Allereerst een stichtelijk maar kort woord mijnerzijds, vervolgens de onthulling van De Kunstagenda 2008 door Geert van Rumund, eerste burger van Wageningen, dan nog heel even ‘centraal’ kennismaken met de kunstenaars, zodat u, tenslotte met een glas wijn in de hand, uw favoriete ‘schepper’ uitgedost met een naamstickertje, kunt opzoeken.

De gedachte achter de kunstagenda, dames en heren, is dat, hoewel beeldende kunst primair bedoeld is om het leven te versieren met vrolijkmakende of tot nadenken aanzettende beelden, deze niet uitsluitend aan de muur hoeft te hangen van een museum of uw woonkamer. Kunst, zo vinden de makers van de agenda, moet zoveel mogelijk geintegreerd worden in de dagelijkse dingen, het dagelijkse leven. En als er iets ‘dagelijks’ genoemd mag worden dan is het wel een agenda! Omgekeerd kun je ook proberen om kunst zó te maken dat er dagelijks gebruik van kan worden gemaakt.
Daarmee kom ik bij iets dat de bijzondere verzameling kunstwerken in de agenda nog meer bijzonder maakt: het omslag. We hebben er dit jaar voor gekozen om, met behulp van het omslag, niet alleen de schoonheid maar ook de functionaliteit van de agenda te vergroten. Met de Kunstagenda kun je je levensloop in enige jaar tot op de dag plannen, indelen en organiseren. Echter daarmee was je nog niet persé op tijd bij de tandarts, bij de opening van je expositie of in de kroeg met die interessante enof geliefde persoonlijkheid.
Dat kan met de Kunstagenda 2008 wèl, want de omslag is een heuse, energiezuinige werkende zonneklok. In samenwerking met het Amsterdamse bedrijf Analemma van Hendrik Hollander heeft ontwerpster Miek Saaltink van Grafisch Atelier Wageningen een zonnewijzer ontwikkeld die, mits correct opgesteld in zonnig weer, exact de juiste tijd kan aangeven (wanneer overigens de zonnewijzer exact de goede tijd aangeeft is niet met zekerheid te zeggen, maar de praktijk zal dat uitwijzen). Het gebruik van de zonnewijzer, voorzover dat zichzelf niet wijst, is uitgelegd op de achterzijde van de goudgele oplegger.

Dan nu het stichtelijke.
U begrijpt dames en heren, als je jaren in de lokale politiek hebt gezeten en je hebt na twee jaar de gelegenheid om de voorzitter van de gemeenteraad en van het College van B & W weer eens toe te spreken, dan wil je wel even iets kwijt.
Ik gaf zojuist aan een voorstander te zijn van het combineren van beeldende kunst met het dagelijks leven. Dat geldt zowel op niveau van ons als individu als op het niveau van ons als stad.
In dat kader verdient het een compliment aan het adres van de burgemeester dat de tentoonstelling World Press Photo in december in Wageningen te zien is, want hoewel Press Photo’s niet a priori als kunst gemaakt of bedoeld zijn, is zo’n tentoonstelling natuurlijk een boeiend en cultureel waardevol evenement. Hulde dus.
Waar ik minder over te spreken ben is de combinatie en integratie van beeldende kunst, podiumkunsten en het dagelijkse leven in en om Theater Junushoff.
Zo is aan de ene kant een prima kunstintegratiemogelijkheid, namelijk Junushoff als expositieruimte voor beeldende kunst al enige jaren geleden, onder verwijzing naar ‘bezuinigingen’ geschrapt. Eeuwig zonde, het lijkt mij dat de gemeente als grootste financier van Junushoff daar toch iets aan moet kunnen doen.
Maar omgekeerd heeft het -op zich loffelijke- streven om met beeldende kunst de openbare ruimte te verrijken geresulteerd in de plaatsing van een kunstwerk dat, hoe mooi en schoon het ook wordt, een uitgelezen mogelijkheid om podiumkunsten uit de schouwburg te halen en letterlijk te integreren in het dagelijkse leven op het plein voor Junushoff, juist ernstig dwarsboomt: een lichtinstallatie aan een paal midden op het plein...
En het was zo eenvoudig geweest als de opdracht aan de kunstenaar, de uitdaging, het programma van eisen, was aangevuld met één zinnetje: het plein moet bruikbaar blijven voor alle mogelijke (podium) kunsten.
Het station lijkt te zijn gepasseerd maar ik verzoek de burgemeester om er op toe te zien dat ons gemeentebestuur in het vervolg bij alle kwesties, plannen en besluiten de culturele mogelijkheden betrekt en uitbuit. Moeilijk? Helemaal niet: geef snel invulling aan de vakature cultuurmakelaar en breng die functie van gevraagd of ongevraagd advies er bij onder. En met die oproep wil ik u vragen onze dagelijkse metgezel in 2008 te onthullen...

(Na de overhandiging van De Kunstagenda)
Ik zal de kunstenaars kort bij u inleiden en als ze een vinger opsteken kunt u zien wie ze zijn.

Annelies van Biesbergen
Gedroomde en gefantaseerde menselijke figuren in tekeningen met zwarte inkt.

Mimi van Bindsbergen
Prachtig gevormde emotie onder meer met liggende vrouwenfiguren in acryl op papier.

Netty Kordes
Wisselende, fraaie bewegende waterlandschappen, gedrukt en getekend.

Barbara van der Kruk
De kleurige werkelijkheid van vrouwen die lijken te zwijgen maar zich niettemin uitspreken.

Jan Kees Lantermans
De tegenstelling bewegen en stilstaan in haast wiskundige sculptures van Belgisch hardsteen vaak gecombineerd met verschillende marmersoorten.

Ingo Leth
Vangt in figuren en symbolen op vaak ritmische achtergronden abstracte fenomenen als gedachten, tijd en liefde.

July Leesberg
Opmerkelijke skylines, ontdaan van al wat leeft, die bij nadere beschouwing een Hollandse oorsprong hebben.

Marjanke de Bruijn a.k.a. Mus ( Marjanke's Untold Stories)
Actrice en theatermaakster, die geen middel ongebruikt laat om drama en gecreeërde chaos te verstillen in het min-of-meer platte vlak.

Claudia Phefferkorn
Portretten van olifanten in heldere kleuren. Uitstralend, eenvoudig maar gelaagd in materiaalbehandeling. (inkt, krijt, olieverf, op aquarelpapier, katoen of linnen doek)

Sonja Reedijk
Een zoektocht naar de ontwikkeling van tekens, het schrift en de beweging van de mens d.m.v. grafiek, collage en handgeschept papier.

Lia Stouten
De belangstellig voor schrift, boekdrukkunst en symbolentaal (pictogrammen) weergegeven in ruimtelijke grafische installaties.

Jolanda Verstegen
Uitgedaagd door het materiaal, onder het motto ‘tussen de vreugde van wit en de rouw van zwart zit een wereld vol kleur’ prachtige mixed media ‘schilderijen’ .

Twan de Vos
Altijd vrolijk makende, altijd kleurrijk verbeelde relaties tussen mensen.