website van Marlou Kursten Kunstbemiddeling

Luciënne Lubbers


LuciŽnne's specialisatie ligt bij het schilderen en de grafiek. Uitgangspunt in haar schilderwerk is het stilleven, omdat dit haar de mogelijkheid biedt een herbezinning te geven op de begrippen mooi en lelijk en op het taboe dat lange tijd gelegen heeft op het ornament in de schilderkunst.
In haar grafiek (hout- en linosnedes) permitteert zij zich wat meer ruimte en maakt Luciënne naast stillevens ook interieurs en portretten van mensen in alledaagse situaties.


Luciënne Lubbers, "Suikerpotje"
Luciënne Lubbers, "Stilleven suikerpotje"
30 x 30 cm; linoleumsnede


Luciënne is op zoek naar een balans; schijnbaar betekenisloze objecten wil zij opladen met een beeldende betekenis.
Deze betekenis is deels verhalend - voorwerpen uit een bepaalde periode roepen herinneringen op - en deels esthetisch.
In veel van haar schilderijen gebruikt zij kleur als autonoom beeldend middel.

Voorbeeld in Kunstagenda 2004