web-site van Marlou Kursten Kunstbemiddeling

Anke Koenders

(1948-2008)


De schoonheid die ontstaat door verval is Anke's belangrijkste thematiek in haar werken.
Bepaalde foto's is zij gaan bewerken en een soortgelijk procédé volgt Anke ook bij sommige afdrukken van etsen.
Dingen verliezen hun oorspronkelijke gedaante, vallen als het ware uiteen in geïsoleerde delen met een leven op zichzelf.

Vandaar dat abstractie in toenemende mate haar leidraad is geworden, al blijft de band met de werkelijkheid bijna tastbaar aanwezig.
Griekenland leverde haar hiervoor een zee aan beelden.


Anke Koenders, "Reality proof VI"
Anke Koenders, "Reality proof VI"
40 x 50 cm; gemengde technieken

 

Voorbeeld in Kunstagenda 2005