website van Marlou Kursten Kunstbemiddeling

Loek Hambeukers


Bronzen beelden en objecten

De techniek van het gieten en het beeldende werk zijn voor Loek Hambeukers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is altijd een wisselwerking tussen de mogelijkheden van de materie en wat je denkt te willen bereiken. Het een beïnvloedt het ander, in beide richtingen. De beeldhouwer toetst zijn ideeën voortdurend op praktische uitvoerbaarheid en tast de mogelijkheden van het materiaal af.

 

Loek Hambeukers, schaal arabesque
Loek Hambeukers, "schaal arabesque"
20 cm hoog, 35 cm doorsnee; brons
Loek Hambeukers, schaal arabesque
Loek Hambeukers, "schaal arabesque"
20 cm hoog, 35 cm doorsnee; brons

 

Hij koestert een genegenheid voor opgravingen uit de oudheid. In zijn fascinatie voor het ambacht van bronsgieter schept hij als het ware oude voorwerpen; schalen en vazen met een heel eigen betekening. Als vondsten uit de aarde opgegraven. Alsof ze, door al die tijd onder zand en aarde, een tijdloosheid verworven hebben.

Naast zijn werk als beeldhouwer, geeft hij cursussen bronsgieten.

 

Loek Hambeukers, labyrint
Loek Hambeukers, "labyrint"
20 x 30 x 30 cm; brons